Privacyverklaring

Hoe gaat de gemeente Oldambt om met uw persoonsgegevens?

De gemeente Oldambt hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van dit loket.
De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
De gemeente Oldambt houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de gemeente haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.